แสง  เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตมาก  เพราะแสงกระตุ้นการเจริญของปลายยอดและปลายราก เป็นปัจจัยในการสร้างอาหารของพืขในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  การปลูกพืชในที่ร่มแสงไม่เพียงพอจะเจริญเติบโตช้า

 

Advertisements