อากาศและอุณหภูมิ  ก็จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกออกผลได้ดี  เช่น  แอปเปิ้ลเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็น  ถ้านำมาปลูกในประเทศที่มีอากาศร้อน  แอปเปิ้ลก็จะไม่โตหรือถ้าโตก็ไม่ติดผล

 

Advertisements