ธาตุอาหาร (Mineral or Nutrient)


          

          พืชมีความจำเป็นต้องอาศัยธาตุอาหารต่าง ๆ สร้างความเจริญเติบโตและออกดอก สร้างผลผลิต ธาตุอาหารพืชที่จำเป็นต้องใช้สร้างความเจริญเติบโต มีอยู่ 16 ธาตุ คือ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (C) แมกนีเซียม (Mg) กำมะถัน (S) เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) โบรอน (B) คลอรีน (CI) แมงกานีส (Mn) โมลิบดีนัม (Mo)

 

        

        สำหรับธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) เป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณสูง แต่พืชไม่ขาดธาตุเหล่านี้ เนื่องจากพืชได้รับจากดิน น้ำ อากาศ อย่างเพียงพอ เพราะพืชชั้นสูงได้รับคาร์บอนและออกซิเจนเกือบทั้งหมดจากอากาศโดยตรงทางปากใบ ซึ่งคาร์บอนจะอยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนไฮโดรเจนพืชจะได้รับจากอะตอมส่วนที่เป็นโมเลกุลของน้ำ เมื่อน้ำเข้าร่วมในการสังเคราะห์แสง สำรับอีก 13 ธาตุที่เหลือเป็นธาตุที่พืชได้จากดินทั้งสิ้น ยกเว้นธาตุไนโตรเจน ซึ่งบางส่วนได้จากพืชตระกูลถั่ว ซึ่งเกิดจากการตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศของแบคทีเรียประเภทไรโซเบียม ที่อาศัยอยู่ในปมรากของพืชตระกูลถั่ว

       

ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งได้จากดินทั้ง 13 ธาตุ ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
   1) ธาตุที่พืชต้องการในปริมาณมาก มีทั้ง 6 ธาตุ คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S) โดยปกติดินทั่วไปมักจะมีไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช หรืออาจมีอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนแคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน มักมีเพียงพอแล้ว
   2) ธาตุที่พืชต้องการในปริมาณน้อย คือ ธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส คลอรีน โบรอน และโมลิบดีนัม เป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณน้อย แต่พืชขาดธาตุเหล่านี้ไม่ได้

Advertisements