สถานการณ์ปัญหา

              หนูแดงได้ช่วยคุณพ่อปลูกต้นพริก โดยใช้ดินร่วนที่มาจากแหล่งเดียวกันจำนวนเท่ากัน และใช้ต้นกล้าขนาดและความยาวใกล้เคียงกัน จำนวน 2 ต้น นำมาปลูกในกระถางๆ ละ 1 ต้น และนำกระถางใบที่ 1 วางไว้ที่ระเบียงหน้าบ้าน  กระถางใบที่ 2  วางไว้ในห้องครัว โดยรดน้ำและใส่ปุ๋ยในปริมาณเท่ากัน  เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ หนูแดงสังเกตเห็นว่าต้นกล้าในกระถางใบที่ 1 มีขนาดสูงขึ้น  มีใบสีเขียวเข้ม  และมีลำต้นที่แข็งแรง  ส่วนต้นกล้าในกระถางใบที่ 2 นั้น มีขนาดสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยใบมีสีเขียวอ่อน  ลำต้นไม่แข็งแรง  ถ้านักเรียนมีความรู้ในเรื่องการเจริญเติบโตของพืช นักเรียนจะอธิบายให้หนูแดงฟังว่าอย่างไร

ภารกิจ

1.จงวิเคราห์ว่าเพราะเหตุใดต้นพริกในกระถางใบที่ 1 จึงเจริญเติบโตกว่าต้นพริกในกระถางใบที่ 2

2. อธิบายถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช

3. อธิบายถึงชนิดของดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชมากที่สุด

Advertisements